Kreativitetsdebatten er fuld af artikler og videnskabelige undersøgelser. Men hvordan skal man som forældre forholde sig til det? Det undersøger Studido.

Dette blogindlæg er et uddrag af studido.com E-bogen ”Lad os være kreative”. E-bogen prøver at give dig et overblik over de forskellige vinkler og nuancer på kreativitet. Dette uddrag er således en forsmag. Studido er en online lektiehjælp til børn og unge, og vi hjælper med alle slags fag.

 

Værdien af kreativitet

Hvad kan kreativitet og udfoldelse gøre ved børnene, og hvilken værdi har det, spørger Studido?

En kreativ tilgang til forskellige opgaver og udfordringer igennem livet kan styrke både selvtillid og selvværd. Der er en stor sammenhæng mellem børns leg og deres generthed, selvværd, selvtillid og kreativitet, mener Studido. Børn, der er udadvendte og har god selvtillid, har større tendens til at være kreative, mens børn, der er generte og indadvendte, har tendens til at være mindre kreative, kan Studido fortælle. De egenskaber børn tilegner sig gennem leg de første år af deres liv, kan altså potentielt lægge grundstenene for deres moral og selvværd resten af livet.

Studido - børn der leger

Studido – børn der leger

Studido mener dog også, at det selvfølgelig også er vigtigt som forældre at motivere og skabe trygge rammer for sine børn. På den måde har de mulighed for at undersøge og udfolde dem selv. Børn der føler sig trygge og sikre i deres omgivelser udviser større tegn på kreativitet og udfoldelse. For at børn har lyst til og kan udvikle deres mere kreative side, har de brug for at en tryg base at udfolde sig i. Derfor hjælper Studido ikke kun med lektiehjælp, men indirekte med børns egen udvikling.  På Studido kan du læse mere om, hvad der tilbydes. Når børnene føler sig trygge i deres omgivelser, vil de have større incitament for at udtrykke sig ekspressivt gennem leg og aktiviteter.

Lad børn lege for legens skyld

Her er det vigtigt at lade børnene lege for at legens skyld. Det skal ikke ikke være et middel til udvikling, men derimod se legen som et mål i sig selv. Studido og forskere mener, at det er en dannelsesproces, og det er vigtigt for dét at være menneske. Og så er det endda formentlig også vigtigt for dét at være kreativ. De børn der leger fysisk aktivt er mere tilbøjelige til at tænke problemløsende og ud af boksen, end de børn som er mere tilbageholdende i legen. Derfor prøver Studido også at gøre lektiehjælpen til en leg.

 

Sammenhæng mellem kreativitet og succes?

En amerikansk forsker har sat sig for at undersøge, hvad et højt kreativitetsniveau i barndommen kan gøre for en persons erhvervsmæssige succes og innovative tankegang i voksenlivet. Her fortæller Studido om resultaterne

Studido - kreativitet

Studido – kreativitet

Resultaterne viste blandt andet at:

  • 93% af deltagerne havde på et tidspunkt i deres barndom modtaget musikundervisning. Til sammenligning har 34% af den amerikanske befolkning modtaget musikundervisning.
  • De børn som havde leget med elektronik eller hamret i metal havde 42% større sandsynlighed for et patent, når de blev voksne.
  • De forsøgsdeltagere, der havde beskæftiget sig med fotografi i deres barndom havde 30% større sandsynlighed for at eje deres egen virksomhed.
  • Deltagerne i undersøgelsen havde i højere grad dyrket billedkunst, dans, skuespil eller kreativ skrivning end den gennemsnitlige amerikaner.

 

Den formodet årsag til udfaldet er, at kreative aktiviteter styrker evnen til at tænke ud af boksen, og at dyrkelsen af kreativitet styrker vores evne til at løse komplekse og udfordrende problemstillinger. Studido prøver derfor så vidt så muligt at aktivere børnenes kreative del af hjernen, når lektierne skal laves.

 

Studido gør læring sjovt og vanedannende.