SemaiskolenEt udsnit af de unge mennesker Semaiskolen kan have, vil være unge, der har problemer med at følge og navigere rundt i samfundets regler og normer. Semaiskolen ser, at disse unge mennesker ofte befinder sig på gaden og styrer i retning af en kriminel løbebane. Dette kan involvere stiftelse med vold og rusmidler.

Denne gruppe af unge mennesker bliver anbragt på opholdsstedet Enggarden, som er et af de 3 opholdssteder under Semaiskolen

Ungdomssanktion

Hvis en ung person er idømt en ungdomssanktion, vil denne bestå af 3 faser. Fase 1 og 2 er afsoning på en lukket institution og derfra en åben institution.  Fase 3 er, hvor Semaiskolen kan indgå i forløbet og tilbyde et udslusningsforløb, der tager udgangspunkt i opfølgning og videre fastholdelse af de pædagogiske tiltag, der er igangsat i fase 2 af forløbet.

Semaiskolen vil tilbyde den unge person muligheden for at indgå i et socialt fællesskab og skabe faste og trygge rammer. Derfra vil Semaiskolen arbejde med bagrunden for den kriminelle adfærd og eksempelvis arbejde med aggressionsdæmpende værktøjer, som den unge person kan bruge videre i sit liv.

Metoder på Semaiskolen

Problemet med fase 3 af en ungdomssanktion er ofte, for Semaiskolen, at der arbejdes med et meget lille vindue af tid. De pædagogiske tiltag skal bearbejdes intenst og målrettet mod, at tiltagene faktisk bliver en del af den unge persons karakter og de ikke bare, som det hedder i terminologien, ”skin-tilpasser” sig. Semaiskolen skal undgå dette, da en skin-tilpasning er en tilpasning af kulturen, der er på Semaiskolen, men ikke rent faktisk tager kulturen til sig, og lader dette blive en aktiv del af deres udvikling.

Igen, som nævnt, er problemet her, at der arbejdes med et meget lille vindue af tid for Semaiskolen.

Semaiskolen anvender en række metoder for bedst at ”presse” så meget udvikling ind i det korte vindue af tid. Et par af metoderne er som følger.

Miljøterapi

Semaiskolen arbejder med en miljøterapeutisk metode, der tager udgangspunkt i den unge persons livshistorie og problemstillinger. Semaiskolen har fokus på ikke at arbejde med kun den unge persons adfærd, men ser på det store billede og fokuserer på hele historien. De unge der ankommer på Semaiskolen har ofte mistet tilliden til de voksne, der var en del af det omsorgssvigtende miljø, de unge kommer fra. De unge på Semaiskolen vil derfor benytte sig af forsvarsmekanismer.

Familierådgivning

Mange af de unges problemer på Semaiskolen stammer ofte fra deres familieliv. Semaiskolen tror på at rådgivning, i samarbejde med familien, er et effektivt værktøj i den fremtidige proces med de unge mennesker.

Livshistorie

Semaiskolen benytter man sig af et værktøj, der kaldes livshistorier.

Livshistorier er et elektronisk program, hvori billeder og fortællinger fra den unge persons liv kan indsættes. Denne kronologiske gennemgang giver den unge person en følelse for sammenhæng og egen identitet.

Relations pædagogik

Semaiskolen ser relations pædagogik som hvad der foregår, når mennesker møder hinanden. Der fokuseres meget på sammenspillet mellem den voksne (professionelle pædagog) og den unge person eller barnet. Det er igennem sammenspillet med andre mennesker, at man udvikler sig og skaber en forståelse for egen selvværd, identitet og selvtillid.

Relationer er centrale elementer at have med i sin lære af de unge mennesker. Relations pædagogik handler om at fokusere på det, der fungerer, det der fungere godt, og hvad der skaber den bedste udvikling og trivsel for de unge mennesker.

Semaiskolen ser det som sin fornemmeste opgave at forme og udvikle de unge mennesker, og få dem tilbage på det spor de røg af.

Find Semaiskolen blog her.