Hej alle og velkommen til endnu et blogindlæg fra min side af!

I dag vil jeg fortælle lidt om hvordan jeg og mine kollegaer har oprettet vores egen private fonde, med hjælp og rådgivning fra en særdeles dygtig advokat, som vi nu har tilknyttet virksomheden til alle vores juridiske gøremål.

Da vi i vores virksomhed længe havde gået med overvejelserne om at starte vores egen private fonde i københavn, hvor vi gerne ville fremme diverse sociale formål samt bidrage med sygdomsbekæmpelse, fik jeg besked fra min chef, om at finde en kompetent advokat som kunne vi kunne konsultere med, angående forskellige juridiske krav som man skal leve op til når man gerne vil oprette en fond. Derfor ringede jeg rundt til de bedste advokater og advokatfirmaer i københavn, for at finde den advokat hvis kompetencer og evner vi mente ville kunne hjælpe vores virksomhed bedst muligt.

Valg af advokat og karakteristika af en fond

Efter ti forskellige samtaler med ti forskellige advokater, besluttede vi os for at anvende en advokat ved navn Jens Hessel som faktisk havde særlig ekspertise i at hjælpe virksomheder og andre med at oprette private fonde. Derfor valgte jeg at igen tage kontakt til Jens Hessel for at aftale et personligt møde, så denne bl.a. kunne rådgive os nærmere omkring hvilke krav der skulle til for at vi kunne oprette vores egen fonde i københavn.

På selve mødet fik vi af vide at en fond karakteriseres ved at de er selvejende institutioner, hvilket betyder at ingen reelt set ejer fonden. Herudover skal fonden have en bestyrelse som er uafhængig af stifteren(e), dertil kræves det at fonden har tilpas aktiver for at kunne udføre sine opgaver og formål, og disse aktiver skal være adskilt fra selve stifternes formue, hvilket også betyder at fondens penge, aktiver og midler aldrig må kunne blive brugt eller anvendt til stifterens eller dennes familie og venner til egene personlige gøremål. Derudover forklarede vores advokat Jens Hessel os også at vi senest 3 måneder efter oprettelsen af fonden skal indsende en række vigtige og obligatoriske oplysninger til civilstyrelsen heriblandt;

  • Den endelige vedtægt, som skal være underskrevet af stifteren(e) eller ledelsen. Jf. fondlovens § 6, stk 2.
  • En oversigt og over fondens ledelse med angivelse af fulde navne og adresser. Jf. fondlovens § 11, stk 2.
  • Oplysninger om hvem der er fondens revisor, jf. fondlovens § 23, stk 3.

Du kan se den fulde oversigt over hvilke oplysninger og krav der stilles når man har oprettet en fond på dette eksterne link her.

Advokat køb af fast ejendom

Mange krav der skal opfyldes…

Som det fremstår, er der mange krav man skal opfylde, og derfor var vi glade for at vi havde hyret Jens Hessel til dette formål. Da vi gav ham opgaven om at varetage disse opgaver for os, samt hjalp os med registrere os hos Erhvervs og selskabsstyrelsen. Derfor kan jeg kun varmt anbefale andre der skal bruge en advokat til at oprette fonde i københavn, at gøre brug af Jens Hessel, da denne i særdeleshed er særdeles dygtigt og kompetent indenfor dette område. I dag har vi således også med stor hjælp fra Jens Hessel oprettet to fonde indtil videre som sagt skal hjælpe til med at bekæmpe sygdomme og fremme diverse sociale formål.

Hvis du selv har haft problemer med at oprette din egen fond så skriv gerne en lille kommentar om din egen oplevelse og erfaring, ellers så ses vi forhåbentligt meget snart igen til et nyt og spændende blogindlæg.