Fonde i København er selvejende institutioner med formue og ledelse uafhængigt af fondens stifter. Når du ønsker at stifte en fond, så få hjælp af en advokat i København til at udføre de nødvendige lovmæssige skridt.

Er du interesseret i information omkring fonde i København så læs mere her. Fonde er i denne forbindelse selvejende institutioner, som kan tjene forskellige formål, afhængig af hvad fondsbestyrelsens prioriteter er.

Hvad er fonde i København?
Fonde i København er kendetegnet ved, at de skal have et særskilt formål. Samtidig skal fonden have tilstrækkelige med midler til at varetage det, som fonden har nedsat som sit formål. Disse midler skal være tydeligt udskilt fra stifteren af fonden, således af fondens midler aldrig kan føres tilbage til stifteren.

Derudover skal fonden have en ledelse, som altid er uafhængig af fondens stifter.

Almindelige fonde i København
Der er to forskellige slags fonde: Almindelige og erhvervsdrivende. En almindelig fond er ikke erhvervsdrivende og er reguleret i henhold til loven om fonde i hovedstaden (denne lov kaldes også for fondsloven).

Erhvervsmæssige fonde i København
Den anden slags fonde er erhversdrivende fonde. En fond er her erhvervsdrivende, når den selv sælger varer eller tjenesteydelser eller udlejer fast ejendom. Derudover anses en fond for erhvervsdrivende, hvis den har en bestemmende indflydelse i et selskab.

En erhvervsdrivende fond skal i denne forbindelse have et indskud på mindst 300.000 kroner. Dette beløb skal være fuldt indbetalt, før at fonden kan stiftes. Derudover skal en erhvervsdrivende fond være ledet af en bestyrelse, som mindst skal have tre medlemmer.

Få hjælp af en advokat i København
Når du skal have oprettet en fond, så anbefales det, at du får en advokat i København til at hjælpe dig med det. En advokat i København er her en god ide i og med, at advokaten er bekendt indenfor gældende lovgivning samtidig med, at advokateten vil have de rigtige kontakter til at sikre, at fonden bliver oprettet så hurtigt og effektivt som muligt.

For mere information om hvordan en advokat i København kan hjælpe dig med at etablere en fond, så få inspiration online eller ring direkte til nogle af de advokater, som specialiserer sig indenfor fondsstiftelse.