For almindelige danskere uden en håndværksmæssig baggrund kan det ofte være svært at vurdere hvilket håndværksfirma man skal kontakte ved reparationer eller udvidelser, om dette håndværksfirmas tilbud er godt, om arbejdets udførelse er af god kvalitet og om der overhovedet er brug for en reparation. Derfor kan det være en god ide at undersøge muligheden for byggerådgivning og få generel rådgivning om håndværkere og håndværksfirmaer.

Hos HJ Byg-Consult er yder man byggerådgivning i København og omegn, og man har 45 års erfaring inden for branchen. Denne ekspertise som er oparbejdet gennem tiden giver HJ Byg-Consult et indgående kendskab til håndværksvirksomheder og kan derved give kompetent rådgivning om håndværkere inden man siger ”ja tak” til et tilbud.

Hvorfor skal man have byggerådgivning i København?

Grunden til at det kan være en god ide at få byggerådgivning i København skyldes, at mange boliger er af ældre dato, hvilket betyder, at mange af boligerne også er bygget efter nogle andre regler og standarder end dem som eksisterer i dag.

Hos HJ Byg-Consult kender man med sin lange erfaring både til gamle regler vedrørende f.eks. konstruktion og isolation af murværk, men også til de nye standarder og man er derfor kompetent til at give rådgivning om håndværkeres tilbyd på eksempelvis udvidelser eller reparationer af nye vs. gamle bygningskonstruktioner.

Man kan spare penge på at købe byggerådgivning

En anden vigtig årsag set fra kundens synspunkt er, at man endda kan spare penge på at købe byggerådgivning i København eller de øvrige områder hvor HJ Byg-Consult servicerer kunder. I branchen opleves tilbud fra håndværksfirmaer, hvor oplysninger om eksempelvis leverancer og arbejdsydelser er så mangelfuldt beskrevet, at der ofte opstår misforståelser. Kan det være en god ide at få rådgivning om håndværkere og deres tilbud ved at få sagkyndig byggerådgivning. På denne måde kan man faktisk spare penge ved at bruge penge.

Hvis du står overfor renovationer, reparationer, udvidelser eller bare køb/salg af hus kan du få professionel byggerådgivning i København her samt rådgivning om håndværkere i branchen, så du sikrer, at du vælger den rigtige til udførslen af arbejdet.

Gem