behandlingsskolerneBehandlingsskolerne i København er en række behandlings og uddannelsestilbud for børn og unge med psykiske diagnoser. Alle Behandlingsskolernes pædagoger, lærere, familiebehandlere og psykologer arbejder ud fra tesen om, at børn og unge udvikler sig bedst gennem en målrettet behandling, hvor der stilles krav, men med respekt for den enkeltes udfordringer. Både børnene og de unge udfordres således på en god og omsorgsfuld måde, hvor Behandlingsskolernes ansatte er med til at sørge for, at de hele tiden udvikler sig i den rigtige retning. På Behandlingsskolernes vil der naturligvis aldrig stilles krav til hverken børn eller unge, som de ikke vil kunne overskue eller er i stand til at leve op til.

For Behandlingsskolerne har det altid været vigtigt, at målrette både udviklings- og uddannelsesforløbet til det enkelte barn eller unge menneske. Samtidigt er de opmærksomme på, at alle mennesker er forskellige, hvorfor de også behandles herefter.

Behandlingsskolerne besidder bred viden

Tilsammen har alle Behandlingsskolernes ansatte en særdeles bred viden om, hvordan børn og unge med psykiske lidelser kan og skal hjælpes. Alle ansatte er dagligt i tæt kontakt med hinanden, hvor de sparrer og trækker viden på tværs af de i alt 14 institutioner, som Behandlingsskolerne dækker over.

Når et barn eller et ungt menneske indskrives på Behandlingsskolerne, bliver der fra start taget hånd om denne, og der ydes fra dag 1 en omfattende hjælp og støtte, for at sikre et godt udviklingsforløb.

Er interesseret i, at vide mere om Behandlingsskolernen og hvad de kan tilbyde? Læs mere på Wikipedia her: www.da.wikipedia.org/wiki/Behandlingsskolerne og følg med på LinkedIn, Facebook og Twitter.