0

Videndeling, indlæring og hukommelse på arbejdet

Videndeling + indlæring og hukommelse

Har du din egen virksomhed, så ved du hvor vigtigt arbejdsmiljø og -kultur er. Det er ikke til at komme uden om, og tages det ikke seriøst, kan det få fatale konsekvenser for ikke blot virksomhedens drift, men også for den enkelte medarbejder. Hvis du som chef tager det seriøst og gør en indsats for…
Continue reading »